Intézményünkről
Kik vagyunk?

 

Történet

A WAKM múzeumi elődje 1981-ben jött létre Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Pedagógiai Gyűjteménye néven, a Művelődési Minisztérium 1980 decemberében Mk/d/32 nyilvántartási számon kiadott működési engedélye alapján. A szakgyűjteményi jelleg, az iskolatörténeti tárgyi és írásos emlékek szisztematikus gyűjtése mellett már az első években megjelent az intézményben a (hely)történeti és a néprajzi vonatkozású szakmai tevékenység is. Többek között ezeknek is köszönhetően 1988-ban a minisztérium módosította a működési engedélyét. Ekkortól Városi Múzeum néven, tájmúzeumként működött. 1996. január 1-ével a múzeum – a szakmai tiltakozás ellenére – összevonásra került a város könyvtárával. Ekkortól Városi Könyvtár és Múzeum néven működött. Tájmúzeum jellegét megerősítette a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1997. április 9-én M/d/57 nyilvántartási számon kiadott újabb működési engedélye is. A személyi és tárgyi feltételek folyamatos romlása, a szakmai munka szinte teljes ellehetetlenülése miatt a 2010-ben lezajlott szakfelügyeleti ellenőrzések „eredményeként” az intézmény elveszítette múzeumi státuszát és a minisztérium 2010. december 14-én kiadott, MGY/OK-8174/2010 nyilvántartási számú működési engedélye alapján közérdekű muzeális intézmény besorolásba került. Az emberi erőforrások minisztere 2017. május 26-án kelt határozatával kiadta a TerM/24449/2017 nyilvántartási számú „Működési engedélyt”, amivel újra területi múzeum szakmai besorolást kapott az intézmény.
A város történelmi központjában, részben római- részben pedig középkori alapokon álló, fő tömegében 18. századi eredetű építmény. Többszöri részleges bontást, bővítést élt meg, jelenlegi alakját 1813-ra érte el. Eredetileg iskolának épült, és ezt a funkciót látta el 1884-ig folyamatosan. Ettől kezdődően kántortanítói családok szolgálati lakhelye. Innen ered a ma is használt korábbi megnevezése: Kántorház. Az 1970-es évekre állapota jelentősen leromlott. Az akkori városvezetés döntése értelmében a megkezdődő felújítási munkálatok egy iskolatörténeti muzeális intézmény létrehozását és itteni elhelyezését célozták meg. Az épület helyi védelem alatt áll.